Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), 4. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle basın toplantısı düzenledi.
HBDH Konsey Üyesi Teğmen Ali ve HBDH Yürütme Komitesi Üyesi Tekin Yoldaş tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında mücadelenin büyütüleceği ve zaferin elde edileceği mesajları verildi.

‘HBDH BİR ÇEKİM MERKEZİ OLMUŞTUR’

Toplantıda Teğmen Ali, şu değerlendirme ve çağrıları yaptı:
“Halklarımız, işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar; HBDH, 4. kavga yılına büyük bir inanç, kararlılık, irade ile giriyor. Dün İstanbul Küçükçekmece’de Şehit Delal Amed milislerinin eylemini selamlıyorum. Kuruluşundan bu yana HBDH çatısı altında devrim mücadelesini ileriye taşıyan büün devrim savaşçılarının önünde saygıyla eğiliyorum. HBDH Türkiye Kürdistan birleşik devriminin güncel ve tarihsel döneminde kuruldu. Faşist Türk devletinin halklara, işçi sınıfına, kadınlara, gençliğe topyekûn bir saldırı yaptığı süreçte kuruldu. Bu HBDH’ın önüne daha zor ve önemli görevler düştüğü anlamına geliyor. Toplumun her kesimi HBDH’ın bir çekim merkezi olduğunun farkında. Kurulduğu ilk günde bu sinerji Türkiye Kürdistan emekçi halklarında yaşamdaki varlığıyla hissettirdi.

‘DAHA GÜÇLÜ VE KARARLI ŞEKİLDE ZAFERE İLERLİYORUZ’

Şimdi HBDH 4. kavga yılına girerken, 4 yılın verdiği birikim, deneyim, tecrübe ve yoldaşlaşma ruhuyla daha güçlü, kararlı ve büyük bir umutla zafere doğru hızla ilerliyor. Son yıllarda HBDH’ın yaptığı ve faşizme karşı verdiği zararlar veyahut darbelerin en somut örneği 2019 yılında HBDH devrimin hangi amaç ve araçlarla zafere taşınacağını emekçi halklara göstermiştir. Faşizmin anladığı dilden konuşmuştur. Faşizmin bütün topluma karşı yaptığı baskı ve saldırılar HBDH çatısı altında emekçi halkları birleştirerek bertaraf etmiştir. Faşizm toplumun her kesimine her gün, her yerde saldırıyor. Baskı, işkence, katliam, tecavüz, yaşamdan kovulma faşizmin saldırılarının göstergesidir. Ama bunları zayıf olduğu için yapıyor çünkü devrim günceldir.

Devrimin güncelliğini ileri taşımak hepimizin şu anki ilk ve esas görevidir. HBDH 4. kavga yılına bu perspektifle giriyor. Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak faşizme karşı mücadele eden herkesi; işçileri, emekçileri, gençler, kadınları, kitle örgütlerini devrimi ileri taşımaya, faşizmi yıkmaya ve sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kurmak için HBDH altında mücadeleyi zafere taşımaya çağırıyoruz. Şimdi devrim zamanı, şimdi halkları özgürleştirmek için ileri atılma zamanı. Şimdi büyük bir cesaret, inanç ve kararlılıkla zafere yürüme zamanı.
Yaşasın Halkların Birleşik Devrim Hareketi! Zafer bizim olacak!

‘FAŞİZMİN SONU YAKINDIR’

Tekin Yoldaş’ın açıklamaları da şöyle:
“HBDH olarak 2020 yılında mücadelemizi daha büyütmeyi hedefliyoruz. Birleşik devrim mücadelesi faşizmin bütün baskılarına, yasaklarına, terörüne rağmen yükselerek devam ediyor. Türkiye işçi sınıfı, emekçi halklar, ezilen halklar birleşik devrim mücadelesinden umutlu çünkü bu mücadele faşizmin savaş politikalarını, savaş yürütücüsü siyasi iktidarı, savaş destekçisi sermaye odaklarını hedef almaktadır. Bugün Kürdistan dağlarında ve Türkiye dağlarında savaşan gerillalar, metropolde, şehirlerde mücadeleyi yürüten milislerimiz, özgürlük mücadelesini zindanlarda bedenleri pahasına yürüten yoldaşlarımız, Türkiye-Kürdistan halkları, emekçiler, herkes biliyor ki faşizmin sonu yakındır, onu yıkacak olan işçi sınıfının, devrimcilerin, ezilenlerin eylemidir. Bu bilinçle birleşik devrim mücadelesini yükseltmekte kararlıyız.

‘HER YERDE HEDEF ALACAĞIZ’

Nasıl 2019 yılında bu uğurda bedel ödediysek, şehit verdiysek, savaşı büyüttüysek, faşizmden hesap sorduysak, 2020 yılında bu kavgayı büyütmeye kararlıyız; faşizme karşı birleşik devrim bayrağını yürüteceğiz, faşizmi bulunduğu bütün alanlarda hedef alacağız. Faşizm bugün Türkiye ve Kürdistan, Ortadoğu coğrafyasında istikrarsızlığın, savaşın nedenidir. Bu istikrarsızlık, sömürünün yoğunlaşmasıdır. Suriye, Rojava topraklarının, Güney Kürdistan topraklarının işgali, Libya’ya asker gönderme gibi projelerle Türkiye faşist iktidarı varlığını uzatmaya çalışmaktadır. Faşist rejimin ömrü bugün dolmak üzeredir. Bu iktidar faşist politikalarıyla son noktaya gelmiştir. Bunu yıkacak olan devrimcilerin, işçi sınıfının örgütlü gücü, eylemi olacaktır. Bütün toplumsal kesimler faşizmin baskısından rahatsızdır. Bu rahatsızlığı örgütleyecek olan birleşik devrim mücadelesidir. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Mücadeyi ilerletmek, faşizmi bütün alanlarda hedef almak, faşizmin Türkiye’de, Kürdistan’daki saldırılarına karşı metropollerde faşizmi hedefleyen ve oralarda zayıflatan mücadeleyi yükseltmeyi istiyoruz.

HALKA ÇAĞRI

Bütün halkımıza çağrımız; bu mücadeleye güçlü şekilde katılması, bizimle omuz omuza olmasıdır. Faşizme karşı mücadeleyi yükselten güçler biziz. Bütün HBDH bileşenleri kavgayı ileriye taşıyacaktır. 2020 devrimci güçlerin zafer yılı, faşizmin yenilgi olacaktır.
Yaşasın birleşik devrim mücadelemiz, yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm!”

Reklamlar