Bahar mevsimi canlılığın yeniden doğuşudur. Enerjinin en yoğun olduğu dönemdir. Bu enerji Qendil dağlarında gerilla ile birleşince sinerjiye dönüşüyor. Çünkü doğa ve gerilla bir bütündür. Doğanın gerillaya, gerillanın doğaya kattığı güzellik birbirini korumanın yolunu açıyor. Hem doğa gerillayı koruyor hem de gerilla doğayı koruyor.  

Qendil dağları da gerilla ile efsaneleşti. Yıllardır Qendil’in doğası gerilla tarafından, her ne kadar bombalar atılsa da  korunuyor.

Gerillanın koruduğu doğa, bu yılki bahar mevsiminde Qendil dağlarında tüm güzelliği ile yeniden uyandı. Qendil’den birkaç kare…